In internetverkeer wordt portaal gebruikt als een webpagina die dienst doet als “toegangspoort” tot een reeks andere websites, die over hetzelfde onderwerp gaan. Soms dus synoniem van start- of hoofdpagina, maar meestal ook als vertrekpunt en overzichtstabel voor verdere navigatie binnen een onderwerp”

poort

3Dportal leidt je graag rond in de wereld van 3D en zoekt graag uit wat voor jouw de beste optie is. Het vastleggen van de geometrie door 3D scannen is bijvoorbeeld een eerste stap. Maar soms is het tekenen van een model eenvoudiger of is het model al ees gemaakt en kan het worden gekocht online. Cruciaal bij de vervolgstappen is overleg met de opdrachtgever over zijn toepassing en zijn verwachtingen. Wij denken graag met u mee, en daarbij komen wij vaak ook nieuwe dingen tegen.

We hebben een gedegen netwerk van bedrijven met de beste print technieken waar geprint kan worden of de beste scanners wanneer er gescand moet worden. Door niet de diepte te investeren houden we ons onafhankelijk van de technieken zodat wij ook echt de juiste oplossing vinden voor de toepassing. Neem gerust contact op.

“In Internet traffic, the word ‘portal’ is used as a Web Page that serves as a “gateway” to a series of other websites that deal with the same subject. A portal can refer to similar pages, but it mostly acts as a starting point and an overview for further navigation within a topic.”

poort

3d Portal likes to guide you through the world of 3D. 3D Portal searches for options that suit your personal profile best. For instance, capturing the geometry by 3D scanning could be a first step. But sometimes it will be easier to draw a model digitally instead of scanning an object. Also some models could be found and bought on the Internet, which makes scanning or drawing this particular object unnecessary.
For the next steps it is crucial to consult with the client about application and expectations. We like to think with you, while we also often see new things.

We have a solid network of companies with the best printing- and scanning techniques. Because we don’t do depth investments, we keep ourselves independent from these techniques so that we are able to really find the right solution for your personal application. Please contact us.

In internetverkeer wordt portaal gebruikt als een webpagina die dienst doet als “toegangspoort” tot een reeks andere websites, die over hetzelfde onderwerp gaan. Soms dus synoniem van start- of hoofdpagina, maar meestal ook als vertrekpunt en overzichtstabel voor verdere navigatie binnen een onderwerp”

poort

3Dportal leidt je graag rond in de wereld van 3D en zoekt graag uit wat voor jouw de beste optie is. Het vastleggen van de geometrie door 3D scannen is bijvoorbeeld een eerste stap. Maar soms is het tekenen van een model eenvoudiger of is het model al ees gemaakt en kan het worden gekocht online. Cruciaal bij de vervolgstappen is overleg met de opdrachtgever over zijn toepassing en zijn verwachtingen. Wij denken graag met u mee, en daarbij komen wij vaak ook nieuwe dingen tegen.

 

We hebben een gedegen netwerk van bedrijven met de beste print technieken waar geprint kan worden of de beste scanners wanneer er gescand moet worden. Door niet de diepte te investeren houden we ons onafhankelijk van de technieken zodat wij ook echt de juiste oplossing vinden voor de toepassing. Neem gerust contact op.