service-icon

3D Design

Een nieuw product ontwikkelen of een reproductie van een bestaand product maken. Dit kan vanuit een 3D scan bijvoorbeeld. Wij scannen of tekenen het product voor u waarna u zelf er mee aan de slag kan. Ook kunnen wij u ondersteunen in de verdere verloop en gebruik van het ontwerp.

 • 3D Tekenen
 • Product ontwerp
 • 3D Printen
 • 3D naar 2D
 • 3D Animatie
service-icon

3D Visualisatie

Een idee uitleggen is vaak lastiger dan u denkt. Door middel van een animatie kunt u uw klanten of aan gebruikers beter een idee geven. Het gaat hier om een eenvoudige animatie waar gebruik kan worden gemaakt van een 3D scan of getekend model. Wij werken vanuit een 3D scan of modellen het zelf.

 • Animatie
 • Gebruik 3D scan
 • Visualiseer uw idee
 • Maak product tastbaar
 • Ideaal voor een beurs
service-icon

3D Scan/Print

Het 3D scannen van een object of persoon voor product ontwerp of voor animaties. Digitaliseer een complex tastbaar product of object. Vaak waar de geometrie te complex is om te tekenen biedt het scannen uitkomst. Soms is het eenvoudiger het product na te tekenen echter, geen probleem.

 • Wit licht 3D scan
 • Laser 3D scan
 • 3D scan op locatie
 • Personen scannen
 • Kleuren 3D print
service-icon

3D Solutions

Een nieuw product of dienst ontwerpen, wij praten graag mee. Digitale 3D bestanden lenen zich bij uitstek voor verdere ontwikkeling en voor visualisaties. Augmented reality is een voorbeeld maar ook het gebruik van een kinect kan tot interactie leiden bij gebruik van 3D bestanden, we denken graag mee

 • Gezamelijke ontwikkeling
 • Aurasma
 • Interactief design
 • Augmented Reality
 • Gesture Control

service-icon

3D Design

Developing a new product or a making a reproduction of an existing product could be doneĀ  for example from a 3D scan. We scan or digitally draw the product for you so that you can start from there yourself. We are also able to assist in further progress and use of the design.

 • 3D Drawing
 • Product Design
 • 3D Printing
 • 3D to 2D
 • 3D Animation
service-icon

3D Visualization

It is often way more difficult to explain an idea then you might think. By showing your clients or users an animation of your idea it often makes it better to visualize this idea you want to communicate. Here we talk about a simple animation in which we make use of a 3D scan or a digital model we draw ourselves.

 • Animation
 • Use of a 3D scan
 • Visualize your idea
 • Make product tangible
 • Ideal for trade shows
service-icon

3D Scan/Print

Scanning an object or person for product design or for animation. Digitalise a complex and tangible product or object. Often the geometry is to complex to draw, which makes 3D scanning a perfect solution. Whenever we deal with less complicated models, it might be more efficient to draw the product.

 • White light 3D scan
 • Laser 3D scan
 • 3D scan on location
 • Scanning people
 • Colour 3D print
service-icon

3D Solutions

A new product or service design? We are glad to talk with you about any development. Digital 3D files are ideally suited for further development and visualisation. Augmented reality is one example as if the use of kinect that can lead to interaction by use of 3D files. We like to think ahead.

 • Joint Development
 • Aurasma
 • Interactive design
 • Augmented Reality
 • Gesture Control

service-icon

3D Design

Een nieuw product ontwikkelen of een reproductie van een bestaand product maken. Dit kan vanuit een 3D scan bijvoorbeeld. Wij scannen of tekenen het product voor u waarna u zelf er mee aan de slag kan. Ook kunnen wij u ondersteunen in de verdere verloop en gebruik van het ontwerp.

 • 3D Tekenen
 • Product ontwerp
 • 3D Printen
 • 3D naar 2D
 • 3D Animatie
service-icon

3D Visualisatie

Een idee uitleggen is vaak lastiger dan u denkt. Door middel van een animatie kunt u uw klanten of aan gebruikers beter een idee geven. Het gaat hier om een eenvoudige animatie waar gebruik kan worden gemaakt van een 3D scan of getekend model. Wij werken vanuit een 3D scan of modellen het zelf.

 • Animatie
 • Gebruik 3D scan
 • Visualiseer uw idee
 • Maak product tastbaar
 • Ideaal voor een beurs
service-icon

3D Scan/Print

Het 3D scannen van een object of persoon voor product ontwerp of voor animaties. Digitaliseer een complex tastbaar product of object. Vaak waar de geometrie te complex is om te tekenen biedt het scannen uitkomst. Soms is het eenvoudiger het product na te tekenen echter, geen probleem.

 • Wit licht 3D scan
 • Laser 3D scan
 • 3D scan op locatie
 • Personen scannen
 • Kleuren 3D print
service-icon

3D Solutions

Een nieuw product of dienst ontwerpen, wij praten graag mee. Digitale 3D bestanden lenen zich bij uitstek voor verdere ontwikkeling en voor visualisaties. Augmented reality is een voorbeeld maar ook het gebruik van een kinect kan tot interactie leiden bij gebruik van 3D bestanden, we denken graag mee

 • Gezamelijke ontwikkeling
 • Aurasma
 • Interactief design
 • Augmented Reality
 • Gesture Control