SLS is een techniek waarbij laagsgewijs kunstsof objecten worden opgebouwd door het versmelten van een thermoplastisch (of metaal) poeder. Poeder wordt laag voor laag op  elkaar gelegd. Na elke laag wordt de poeder door een laser plaatselijk gesmolten (gesinterd), waardoor het hard wordt en zich hecht aan de voorgaande laag poeder. Dit wordt herhaald totdat het object volledig in 3D is ontstaan.

STRVCT-2

SLS modellen zijn van zeer hoge kwaliteit en zijn voor het maken van functionele (consumenten) producten zeer geschikt.Er kunnen heel goed werkende prototypes mee worden gemaakt. Ook is SLS heel erg geschikt voor modelbouw en wordt vaak gebruikt in de mode. zoals de bovenstaande schoen van Contrvct. De modellen zijn belastbaar. Met SLS kunnen er ook kleine productieseries gemaakt worden. Met SLS kunnen zowel harde als flexibele kunststof producten geprint worden.

SLS is a technique in which synthetic objects can be built layer by layer by the melt of a thermoplastic (or metal) powder. The powder gets placed layer by layer on each other. After each layer the powder gets lasered locally (sintered), This way it hardens and it adheres with the previous layer of powder. This process repeats itself until the complete 3D object is created.

STRVCT-2

SLS models are of a very high quality and they are very suitable for creating functional (consumer) products. It’s possible to create good, functional prototypes via this technique. SLS is also very suitable for model construction and it’s often used in fashion. An example is the shoe above from Contrvct. The models are usable. It’s also possible to use SLS for small-scale production series. With SLS you can produce both rigid and flexible plastic products.

SLS is een techniek waarbij laagsgewijs kunstsof objecten worden opgebouwd door het versmelten van een thermoplastisch (of metaal) poeder. Poeder wordt laag voor laag op  elkaar gelegd. Na elke laag wordt de poeder door een laser plaatselijk gesmolten (gesinterd), waardoor het hard wordt en zich hecht aan de voorgaande laag poeder. Dit wordt herhaald totdat het object volledig in 3D is ontstaan.

STRVCT-2

SLS modellen zijn van zeer hoge kwaliteit en zijn voor het maken van functionele (consumenten) producten zeer geschikt.Er kunnen heel goed werkende prototypes mee worden gemaakt. Ook is SLS heel erg geschikt voor modelbouw en wordt vaak gebruikt in de mode. zoals de bovenstaande schoen van Contrvct. De modellen zijn belastbaar. Met SLS kunnen er ook kleine productieseries gemaakt worden. Met SLS kunnen zowel harde als flexibele kunststof producten geprint worden.