Vanuit 3D data naar oplossing

Het 3D scannen van objecten is een techniek om een digitaal 3D model van een bestaand object te krijgen. Met deze techniek is het mogelijk om bestaande modellen tot in detail vast te leggen. Het object wordt omgezet in punten, dit levert een puntenwolk op van  miljoenen punten. De verbonden punten vormen het digitaal 3D model. Dit 3D scan bestand kan met verschillende software bewerkt worden. Wij beschikken daarnaast over zowel optische- als laserscan apparatuur. Voor de mogelijkheden kun je terecht op onze portfolio pagina, maar vraag ons gerust naar de opties.

Hoe krijg in mijn object in 3D?

Vaak is het 3D maken van een object een keuze op basis van de geometrische uniqueness en de soms de aanwezigheid in sommige databases. Daarnaast is tekenen soms ook een goede optie.

Neem contact met ons op voor het maken van een 3D scan. Graag met een voorbeeld van het object, geometrie en textuur van een object hebben veel invloed op de prijs van een scan of ontwerp. Daarna levert u het object bij ons af, of wij scannen uw product op locatie. Wij leveren de digitale vorm (mesh in stl of obj, in overleg ander bestand).

Eventueel kunnen wij het 3D model nog voor u bewerken, animeren of het 3D printen. Neem voor vragen of een vrijblijvende offerte contact met ons op en bekijk een greep uit enkele eerdere opdrachten op portfolio pagina.


From 3D data to solution

3D scanning of objects is a technique meant to get a digital 3D model of an existing object. With this technique it is possible to capture existing models in detail. The object is converted into points, which results in a point cloud of millions of points. The connected points constitute the digital 3D model. This 3D scan file can be edited with different software. We also have both optical scanning and laser scanning equipment. For different options you can visit our portfolio page, but otherwise don’t hesitate to ask us for other options.

How do I get my object in 3D?

Please contact us for making a 3D scan. An example of the object with its geometry and texture could have much impact on the price of the scan or the price of the design. After, either you deliver the item to us, ready to scan or we will scan your item on location. We deliver the digital form (mesh in STL or obj or in consultation another file).

If necessary we can still edit, animate or print the 3D model for you. If you have any questions or you would like a free quote, please contact us. Don’t forget to check our portfolio page for some previous projects.

Vanuit 3D data naar oplossing

Het 3D scannen van objecten is een techniek om een digitaal 3D model van een bestaand object te krijgen. Met deze techniek is het mogelijk om bestaande modellen tot in detail vast te leggen. Het object wordt omgezet in punten, dit levert een puntenwolk op van  miljoenen punten. De verbonden punten vormen het digitaal 3D model. Dit 3D scan bestand kan met verschillende software bewerkt worden. Wij beschikken daarnaast over zowel optische- als laserscan apparatuur. Voor de mogelijkheden kun je terecht op onze portfolio pagina, maar vraag ons gerust naar de opties.

Hoe krijg in mijn object in 3D?

Vaak is het 3D maken van een object een keuze op basis van de geometrische uniqueness en de soms de aanwezigheid in sommige databases. Daarnaast is tekenen soms ook een goede optie.

Neem contact met ons op voor het maken van een 3D scan. Graag met een voorbeeld van het object, geometrie en textuur van een object hebben veel invloed op de prijs van een scan of ontwerp. Daarna levert u het object bij ons af, of wij scannen uw product op locatie. Wij leveren de digitale vorm (mesh in stl of obj, in overleg ander bestand).

Eventueel kunnen wij het 3D model nog voor u bewerken, animeren of het 3D printen. Neem voor vragen of een vrijblijvende offerte contact met ons op en bekijk een greep uit enkele eerdere opdrachten op portfolio pagina.