Een laserscanner is een apparaat dat met hoge snelheid reflectorloos metingen verricht. Met deze techniek is het mogelijk om bestaande objecten en personen tot in detail vast te leggen, en zelfs met textuur. Het meten is mogelijk aan de hand van een laserstraal. De omgeving wordt omgezet in punten, deze punten zijn punten die teruggekaatst worden. Dit levert een puntenwolk op van tientallen miljoenen punten, welke elk een x, y, z en reflectiewaarde hebben.

hand_3d

De meetgegevens van de laser worden verzameld aan de hand van de afstand van het gemeten punt tot de laser. Laserlicht verlaat de zender en weerkaatst op een object waar het verstrooid wordt. Het licht dat terugkaatst wordt, wordt door optische instrumenten opgevangen en gefocusseerd op een diode. De nieuwste scanners hebben een scansnelheid van 1.000.000 punten per seconde en hebben een scandichtheid van 1mm op 300 meter afstand. Laserscanners worden vaak ingezet wanneer snelheid en veiligheid van groot belang zijn. Een scanner biedt snelle en volledige metingen voor een ruim scala aan locaties van ongelukken, archeologische sites, monumentale objecten en nog veel meer. Kijk voor voorbeelden op onze voorpagina

A laser scanner is a device that measures measurements of objects at high speed, without use of any reflectors. With this technique it is possible to capture in detail certain objects or persons, it is even possible to scan its texture. With this technique measurements can be done using a laser beam. The area is converted into points, which will be reflected. This reflection results into a point cloud of dozens of millions of points, each with a unique x, y, z and reflectance value.

hand_3d

The measurements collected by the laser are collected based on the distance of the measured point on the object, to the laser. The light of the laser leaves the transmitter and reflects on the object from where it is being scattered. The light that is reflected back, is pickud up by optical instruments and focused onto a diode. The newest scanners have scan rate of 1 million points per second and they have a scan density of 1 mm on 300 meters distance. Laser scanners are commonly used when speed and safety are of major importance. A scanner provides fast and complete surveys for a wide range of situations such as the use of scanning device for crime scene investigations, archaeological sites, historic objects and much more. To see examples you could go to the front page of 3D portal.

Een laserscanner is een apparaat dat met hoge snelheid reflectorloos metingen verricht. Met deze techniek is het mogelijk om bestaande objecten en personen tot in detail vast te leggen, en zelfs met textuur. Het meten is mogelijk aan de hand van een laserstraal. De omgeving wordt omgezet in punten, deze punten zijn punten die teruggekaatst worden. Dit levert een puntenwolk op van tientallen miljoenen punten, welke elk een x, y, z en reflectiewaarde hebben.

hand_3d

De meetgegevens van de laser worden verzameld aan de hand van de afstand van het gemeten punt tot de laser. Laserlicht verlaat de zender en weerkaatst op een object waar het verstrooid wordt. Het licht dat terugkaatst wordt, wordt door optische instrumenten opgevangen en gefocusseerd op een diode. De nieuwste scanners hebben een scansnelheid van 1.000.000 punten per seconde en hebben een scandichtheid van 1mm op 300 meter afstand. Laserscanners worden vaak ingezet wanneer snelheid en veiligheid van groot belang zijn. Een scanner biedt snelle en volledige metingen voor een ruim scala aan locaties van ongelukken, archeologische sites, monumentale objecten en nog veel meer. Kijk voor voorbeelden op onze voorpagina