Cyclomedia AnimatieCyclomedia AnimationCyclomedia Animatie

X
  • Image
  • Image

De auto van CycloMedia rijdt over alle openbare wegen en stopt om de tien meter om een foto te maken. Dit systeem leent zich om uitgelegd te worden door middel van een 3D animatie voor op beurzen. De systemen worden uitsluitend ingezet voor publieke of private activiteiten en alleen onder stringente voorwaarden ter beschikking gesteld.  Een gemeente gebruikt deze foto’s bijvoorbeeld voor inventarisatie, inspectie en beheer van de openbare ruimte, ontwikkeling van ruimtelijke plannen en afhandeling van vergunningaanvragen.

Omdat Cyclomedia  niet altijd hun camerasysteem mee kunnen nemen naar beurzen of andere promotiedoeleinden was het makkelijker om deze digitaal te hebben. Hiervoor heeft 3Dportal het camerasysteem gedigitaliseerd en deze gebruikt in een animatie zoals hierboven te zien. Dit geeft een goed beeld aan klanten van wat er bij komt kijken aan apparatuur. Ook bij dit project is goed gekeken wat de beste optie voor digitaliseren is. Scannen in 3D had eventueel ook gekund maar door de eenvoudige geometrie is het tekenen een betere en goedkopere oplossing geworden.

The CycloMedia Car rides every public road and stops every ten feet to take a picture. This system is perfect for 3D animation on fairs. The systems are exclusively used for public or private activities under strict conditions. For instance a municipality uses the photos, taken via this system for inventory, inspection and management of public spaces, development of special plans and for processing license applications. Because CycloMedia can’t always bring their camera systems to every fair or other promotional events, it was easier to have everything digitally. Therefore 3Dportal digitalised their camera system and used it for animation as shown above. This gives customers a good impression of the equipment that is acquired. Also in this project it was important to choose very consciously for the best way for digitalisation. Because the simple geometry, drawing was the best and cheapest solution.

De auto van CycloMedia rijdt over alle openbare wegen en stopt om de tien meter om een foto te maken. Dit systeem leent zich om uitgelegd te worden door middel van een 3D animatie voor op beurzen. De systemen worden uitsluitend ingezet voor publieke of private activiteiten en alleen onder stringente voorwaarden ter beschikking gesteld.  Een gemeente gebruikt deze foto’s bijvoorbeeld voor inventarisatie, inspectie en beheer van de openbare ruimte, ontwikkeling van ruimtelijke plannen en afhandeling van vergunningaanvragen.

Omdat Cyclomedia  niet altijd hun camerasysteem mee kunnen nemen naar beurzen of andere promotiedoeleinden was het makkelijker om deze digitaal te hebben. Hiervoor heeft 3Dportal het camerasysteem gedigitaliseerd en deze gebruikt in een animatie zoals hierboven te zien. Dit geeft een goed beeld aan klanten van wat er bij komt kijken aan apparatuur. Ook bij dit project is goed gekeken wat de beste optie voor digitaliseren is. Scannen in 3D had eventueel ook gekund maar door de eenvoudige geometrie is het tekenen een betere en goedkopere oplossing geworden.