Blow up Horse

X

Vaak wil men een groter ontwerp hebben van een klein bestaand object, een zogenaamde blow-up. Veel toepassingen van 3d scannen worden gebruikt voor reproductie, zo ook deze toepassing om een blow-up te maken van een speelgoedpaard. Voor een kunstenares hebben wij een scan gemaakt van een speelgoedpaard van ongeveer 10 cm hoog dat door midden was gezaagd. Het model is 360 graden rond te draaien. De 3D scan is gemaakt met een laserscanner van Nextengine. Meer informatie op haar website

Vaker krijgen wij de vraag van kunstenaars om een bestaand tastbaar model digitaal model groter uit te voeren. Door middel van een 3D scan of een blow-up zijn wij in staat zit in verschillende materialen uit te voeren, Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Often people wish to have a larger design of an existing object they own, a so-called blow-up. Many applications of 3D scanning are used for reproduction, like this application to blow-up a toy horse. On behalf of an artist we made a scan of a toy horse with a height of about 10 cm that was cut in half. The 3D model can now be rotated 360 degrees. The scan was made by a laser scanner from Nextengine. More information on the artists’ website. We are often asked by artists to create a larger version of an existing object. By using a 3D scan we often are able to execute the object in different kind of materials. Feel free to ask us about the possibilities.

Vaak wil men een groter ontwerp hebben van een klein bestaand object, een zogenaamde blow-up. Veel toepassingen van 3d scannen worden gebruikt voor reproductie, zo ook deze toepassing om een blow-up te maken van een speelgoedpaard. Voor een kunstenares hebben wij een scan gemaakt van een speelgoedpaard van ongeveer 10 cm hoog dat door midden was gezaagd. Het model is 360 graden rond te draaien. De 3D scan is gemaakt met een laserscanner van Nextengine. Meer informatie op haar website

Vaker krijgen wij de vraag van kunstenaars om een bestaand tastbaar model digitaal model groter uit te voeren. Door middel van een 3D scan of een blow-up zijn wij in staat zit in verschillende materialen uit te voeren, Vraag gerust naar de mogelijkheden.