Not by hand, made in China

X
  • Wendy3DP
Er zijn op dit moment nog allerlei beperkingen en begrenzingen op het gebied van 3D printen voor wat betreft de capaciteit dan wel het bereik van printers, technieken en  materialen. 3D printen bevindt zich nog in het ontwikkelstadium. Om commercieel,  concurrerend te kunnen produceren doormiddel van 3D printen, zullen de technieken  verbeterd, uitgebreid en vernieuwd moeten worden. Dit geldt met name ten aanzien van de  printduur, materiaalkeuze en de kwaliteit van producten. De verwachting is dat de  perfectionering van de techniek nog zeker 10 jaar vraagt. Om te komen tot een  concurrerende, commerciële bedrijfstak (bussines to bussines en bussines to consumer), dat  wil zeggen om de techniek ook betaalbaar en concurrerend in de huiskamer te krijgen, duurt  nog langer, denk aan 15 tot 20 jaar.  Op basis van meningen, verwachtingen en visies van de geraadpleegde experts, kunnen we  stellen dat deze oplossingen gevonden zullen worden, maar hiervoor is ontwikkeltijd nodig. Download hier haar volledige scriptie via de volgende link: Filedownload Error: file 'http://www.3dportal.nl/wp-content/uploads/Scriptie-website-copyright2.pdf' does not exist! At this moment there still are a lot of limitations and boundaries in the field of 3D printing with regard to the capacity of the print technique, the range of the printers, the quality of the technique and the quality of the materials. 3D printing is still in the development stage. To be able to produce commercially and competitive by means of 3D printing, this technique should repeatedly be improved, expanded and innovated. This is particularly true with respect to the print length, the choice in materials and the product quality. The expectation is that the perfection of the technique still needs another 10 years. To achieve a competitive, commercial industry (business to business and business to consumer), to get the technique also affordable and competitive in our living rooms, it will take even longer; think of 15 to 20 years. Based on opinions, expectation and visions from consulted experts; we can say that solutions will be found. But these need time for development. Download her full thesis at the following link:  Filedownload Error: file 'http://www.3dportal.nl/wp-content/uploads/Scriptie-website-copyright2.pdf' does not exist!

Er zijn op dit moment nog allerlei beperkingen en begrenzingen op het gebied van 3D printen voor wat betreft de capaciteit dan wel het bereik van printers, technieken en  materialen. 3D9printen bevindt zich nog in het ontwikkelstadium. Om commercieel,  concurrerend te kunnen produceren doormiddel van 3D9printen, zullen de technieken  verbeterd, uitgebreid en vernieuwd moeten worden. Dit geldt met name ten aanzien van de  printduur, materiaalkeuze en de kwaliteit van producten. De verwachting is dat de  perfectionering van de techniek nog zeker 10 jaar vraagt. Om te komen tot een  concurrerende, commerciële bedrijfstak (bussines to bussines en bussines to consumer), dat  wil zeggen om de techniek ook betaalbaar en concurrerend in de huiskamer te krijgen, duurt  nog langer, denk aan 15 tot 20 jaar.  Op basis van meningen, verwachtingen en visies van de geraadpleegde experts, kunnen we  stellen dat deze oplossingen gevonden zullen worden, maar hiervoor is ontwikkeltijd nodig.

Download hier haar volledige scriptie via de volgende link

Filedownload Error: file 'http://www.3dportal.nl/wp-content/uploads/WendyHeintjes3DP.pdf' does not exist!