SLEM!

X
Het grote succes van de tentoonstelling 1948 op het Vredesplein was voor Harry Bergmans, voorzitter van de Industriële Club Waalwijk reden om in de najaarsbijeenkomst 1951 de vraag te stellen of het gewenst zou zijn, gelijktijdig met de herdenking ‘Waalwijk 650 jaar stad’, in 1953 een internationale schoen- en ledertentoonstelling te houden, mede der opluistering van die herdenking, maar ook om de aandacht te vestigen op Waalwijk als centrum van de leder- en schoenindustrie. Dat was nodig om het in de oorlog verloren gegaan en nieuw afzetgebied te herwinnen of te verwerven. De Industriële Club besprak deze vraag in eigen kring en met de Federatie van Schoenfabrikanten. Deze verklaarde zich met de idee akkoord, ook omdat zij in 1953 haar zilveren bestaansfeest zou vieren dat door zo’n tentoonstelling meer glans zou krijgen. Tegenwoordig houdt SLEM zich bezig met schoenen en vooral schoenen van de toekomst. 3D ontwerp is daarbij in sommige gevallen een hele gezonde combinatie. 3Dportal zorgt voor de ondersteuning en tijdens de DDW zullen we ondersteuning bieden op vooral dat gebied.