3D is de toekomst, daar zijn we het met zijn allen over eens. Belangrijk is dan ook dat er in het onderwijs op een juiste manier wordt ingespeeld, dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Basis kennis van 3D printen en van de opbouw van een 3D bestand, gescand of getekend, vinden wij de juiste stap in de opleiding van jongeren.  Door het geven van advies aan scholen en onderwijsinstellingen en het geven van workshops, probeert 3Dportal het onderwijs voor te bereiden op de toekomst. Dat klinkt allemaal ontzettend zwaar, maar 3D is vooral ook erg leuk. Zeker wanneer leerlingen zelf aan de de slag kunnen en 3D mee kunnen nemen in hun manier van denken.

cube banne

Wij geloven dat wanneer de huidige scholieren meer weten van de techniek van 3D printen, er ook meer in het denkproces mee kan worden gedaan. Dit kan op een interactieve manier worden gebracht en met de basis 3D printers en scanners. Daarnaast geloven wij niet ingewikkelde printers op scholen, door een gemakkelijke user interface is het voor leerlingen eenvoudiger om zelf aan de slag te gaan (en voor leraren ook). Neem contact op met ons voor een workshop op maat.

3D is the future; this is something we have all agreed on. It is therefore important that educational institutes implement this development the right way.

In our opinion basis knowledge about 3D printing, 3D scanning, 3D drawing and building a 3D file has to have a prominent place in the training and education of young people. By giving advice at schools and educational institutes and by launching workshops, 3Dportal wants to prepare them for the future. You might find this sound a bit heavy, but the 3D technique above all is fun. Especially when students themselves can work in 3D and when they are able to express their ideas exactly the way they have it in mind.

cube banne

 We believe that the moment that current students have more knowledge about the 3D technique, the thinking process around it will develop very positively. This knowledge can be taught in a very interactive, attractive way by using basic 3D printers and scanners. We do not believe in complicated printers at schools. By using a convenient interface, it makes it easier and more attractive for students to get to work with the 3D technique.

Please contact us for a customized workshop.

3D is de toekomst, daar zijn we het met zijn allen over eens. Belangrijk is dan ook dat er in het onderwijs op een juiste manier mee wordt om gegaan. Basis kennis van 3D printen en van de opbouw van een 3D bestand, gescand of getekend, vinden wij de juiste stap in de opleiding van jongeren.  Door het geven van advies aan scholen en onderwijsinstellingen en het geven van workshops, probeert 3Dportal het onderwijs voor te bereiden op de toekomst. Dat klinkt allemaal ontzettend zwaar, maar 3D is vooral ook erg leuk. Zeker wanneer leerlingen zelf aan de de slag kunnen en 3D mee kunnen nemen in hun manier van denken.

cube banne

Wij geloven dat wanneer de huidige scholieren meer weten van de techniek van 3D printen, er ook meer in het denkproces mee kan worden gedaan. Dit kan op een interactieve manier worden gebracht en met de basis 3D printers en scanners. Daarnaast geloven wij niet ingewikkelde printers op scholen, door een gemakkelijke user interface is het voor leerlingen eenvoudiger om zelf aan de slag te gaan (en voor leraren ook). Neem contact op met ons voor een workshop op maat.