Scriptie Wendy HeintjesFinal thesis Wendy Heintjes

  / Leave a comment

Wendy3DP

Er zijn op dit moment nog allerlei beperkingen en begrenzingen op het gebied van 3D printen voor wat betreft de capaciteit dan wel het bereik van printers, technieken en  materialen. 3D printen bevindt zich nog in het ontwikkelstadium. Om commercieel,  concurrerend te kunnen produceren doormiddel van 3D printen, zullen de technieken  verbeterd, uitgebreid en vernieuwd moeten worden. Dit geldt met name ten aanzien van de  printduur, materiaalkeuze en de kwaliteit van producten. De verwachting is dat de  perfectionering van de techniek nog zeker 10 jaar vraagt. Om te komen tot een  concurrerende, commerciële bedrijfstak (bussines to bussines en bussines to consumer), dat  wil zeggen om de techniek ook betaalbaar en concurrerend in de huiskamer te krijgen, duurt  nog langer, denk aan 15 tot 20 jaar.  Op basis van meningen, verwachtingen en visies van de geraadpleegde experts, kunnen we  stellen dat deze oplossingen gevonden zullen worden, maar hiervoor is ontwikkeltijd nodig. Download hier haar volledige scriptie via de volgende link:

Filedownload Error: file ‘http://www.3dportal.nl/wp-content/uploads/Scriptie-website-copyright2.pdf’ does not exist!

This report includes everything a future fashion entrepreneur needs to know when they are interested in starting a business in 3D printing.   The commercial use of the 3D printing technique is expected to still need a lot time for development. Figures and expectations indicate that the technology will gigantically improve in every thinkable way in the next ten years to come. In ten years it certainly will be technically possible to print a wide range of materials that will be highly suitable for the fashion industry. Something we must take into account is the environment in which the technique has to settle. 3D printing is perfectly suitable for production in small quantities, but the production of mass products will continue to go via traditional production methods. A fully digital way of creating requires a completely different approach. We have to adjust to that. The moment that the benefits will outweigh the disadvantages, then 3D printing will really get a place in the heart of the fashion industry. Filedownload Error: file ‘http://www.3dportal.nl/wp-content/uploads/Scriptie-website-copyright2.pdf’ does not exist!

Comments are closed.